1. Anasayfa
  2. Evren Haritası

Evren Haritası


Tam Ekran Görüntüleme için Evren Haritası’nın Kare İkonuna Tıklayabilirsiniz

Credit: Nasa – Esa – Google

Neredeyse her açıdan, varoluş oldukça korkak ve tuhaftır. Ama her şeyin temel fiziğine indiğinizde, daha da tuhaflaşıyor! Pek çok insan bilim alanında her şeyin net ve düzenli olduğunu düşünebilir. Ama işler gerçekten böyle mi yürüyor?

Bin yıl boyunca bilim adamları ve filozoflar, yaşamın ve kozmosun düzenli mi yoksa kaotik mi olduğunu durmaksızın tartıştılar. Bilimler bu tartışmaya karşı bağışık değildir ve bir düşünce okulu veya diğeri tarafından birçok önemli keşif gerçekleştirilmiştir.

Gezegenlerin hareketleri, yerçekimi, atom teorisi, görelilik, kuantum mekaniği ve Evrenin büyük ölçekli yapısı hakkında bilgi edinmek, bazen hem düzen hem de kaos fikirlerine ağırlık vermek için kullanılmıştır.

Evren nedir? Evren Haritası


“Evren” kelimesi, Romalı yazarlar tarafından onları bildikleri şekliyle kozmosa atıfta bulunmak için kullanılan Latince “Universum” dan gelmektedir. Bu, Dünya ve tüm yaşamın yanı sıra Ay, Güneş, bildikleri gezegenler (Merkür, Venüs, Mars, Jüpiter, Satürn) ve yıldızlardan oluşuyordu.

Öte yandan “kozmos” terimi, “düzen” veya “dünya” anlamına gelen Yunanca kosmos kelimesinden türemiştir . Bilinen varoluşun tamamını tanımlamak için yaygın olarak kullanılan diğer kelimeler arasında “Doğa” (Almanca natur kelimesinden gelir ) ve İngilizce “her şey” (kendini açıklayan) bulunur.

Günümüzde, ‘Evren’ terimi, bilim insanlarının var olan tüm madde ve boşluğa atıfta bulunmak amacıyla kullandığı bir isimdir. Bu tanım, Güneş Sistemi, Samanyolu ve bilinen tüm galaksiler ile onların üst yapısını kapsar. Modern bilim ve astrofizik perspektifinden bakılınca, Evren; tüm zamanı, alanı, maddeyi, enerjiyi ve bu ögeleri bağlayan temel kuvvetleri de içine alır.

Atomun doğuşu


MÖ 5. yüzyılda Yunan filozof Empedokles, Evrenin dört element olan toprak, hava, su ve ateşten oluştuğunu teorileştirdi. Aynı zamanda, Çin’de de toprak, su, ateş, ahşap ve metalden oluşan beş elementten oluşan benzer bir sistem ortaya çıktı.

Bu fikir etkili olacaktı, ancak yakında Evrenin “atomos” (Yunanca “kesilemez”) olarak bilinen bölünmez parçacıklardan oluştuğu fikrini teorileştiren Yunan filozof Leucippus tarafından karşılanacaktı.

Kavram, atomların yok edilemez, ebedi olduğunu iddia eden ve tüm maddelerin özelliklerini belirleyen öğrencisi Demokritos (MÖ 460 – 370) tarafından popüler hale getirilecekti.

Yunan filozof Epicurus (MÖ 341-270) bu fikri geliştirip detaylandıracaktı. Bu nedenle ilham verdiği felsefe ekolüyle (Epikürcülük) ilişkilendirilecekti.

MÖ 6. ve 2. yüzyıllar arasında yaşadığına inanılan Hintli filozof Kanada da benzer bir fikir öne sürdü. Onun felsefesine göre, tüm madde “paramanu” dan – bölünmez ve yok edilemez parçacıklardan oluşuyordu. Ayrıca ışık ve ısının farklı bir biçimde aynı madde olduğunu öne sürdü.

Bunlara da Göz atabilirsiniz:

Evrenin Haritası evren