1. Anasayfa
  2. Astronomi

Newton Prensibi ve Bilimdeki Önemi

Newton Prensibi ve Bilimdeki Önemi
2

Tam olarak 333 yıl önce, 5 Temmuz 1687’de bilim tarihinde en devrimci eser yayınlandı Basitçe Principia olarak bilinen newton prensibi , temelde 17. yüzyılda Sir Isaac Newton‘un 3 kitabının kapsamlı bir çalışmasıdır.

Newton prensibi yazarı, tüm zamanların en etkili bilim adamlarından biri olarak tanıdığımız Sir Isaac Newton’du. Kariyerinin başlarında olmasına rağmen, Newton genellikle çalışmalarını yayınlamak konusunda isteksizdi. Ama nihayetinde, akranlarının desteğiyle, fikirlerini derlemeye ve sonunda çalışmalarını Principia Mathematica şeklinde yayınlamaya başladı . Çalışma aynı zamanda Newton’un çağdaşları ve ön ayaklarından da bazı katkılar içeriyordu.
Buna Alman bilim adamı Johannes Kepler de dahil gezegenlerin eliptik yörüngeleri olduğunu tespit eden . Yörüngelerin yarıçapları ve devrimlerin ne kadar sürdüğü hakkında gözlemler yaptı. Ama neden ve nasıl olduğunu matematiksel bir gerekçelendirmesi bulamadı. Newton burada başardı. Newton, Kepler’in gözlemlerini kullanarak, en küçük aydan en büyük yıldıza kadar tüm gök cisimlerine uygulanabilecek evrensel bir yerçekimi teorisi tasarladı.

Principia Nelerden Oluşur?

Newton’un Principia Mathematics’i Latince yazılmış toplam üç kitaptan oluşmaktadır. Principia, Newton’un hareket yasalarıyla tanınır. Bunlar klasik mekaniğin temelini ve Newton’un evrensel kütle çekim yasasını oluşturur. Ayrıca, daha önce Kepler tarafından ampirik olarak elde edilen Kepler’in gezegen hareket yasalarının bir türevini içerir.
İlk kitap, direnen bir ortamın yokluğunda nesnelerin hareketi ile ilgilidir. Gerçek dünya dinamikleriyle çok az bağlantısı olan bazı kanıtlar içeriyor. Ancak, güneş sistemi ve evrene geniş kapsamlı uygulamaları olan bölümler de vardır. Kitap II esas olarak direnen ortamlar yoluyla hareket ile ilgilidir. Oysa III. Kitap temel olarak evrensel çekimin birçok sonucunun, özellikle de astronomi üzerindeki sonuçlarının bir açıklamasıdır.

Principia Mathematica Neden Bu Kadar Önemli?

Newton’un Principia formundaki efsanevi eseri bilim tarihinin en önemli eserlerinden biridir. Sadece yerçekimi teorisini tanıtmakla kalmadı, aynı zamanda modern fiziğin prensiplerini de tanımladı. Dönüşümsel bir çalışmayı temsil eder. İçeriğin anlaşılması zor görülmesine rağmen, Newton’un bilimsel teorisyenlerin elit rütbesini alması temel bir rol oynadı.
Principia, evrenin temel öğelerinin nasıl çalıştığı ve göksel cisimlerin birbirleriyle nasıl hareket ettikleri ve etkileştikleri için fiziksel ve matematiksel bir temel sağlamıştır. Felsefi bağlamlarda, insanlar genellikle Principia Mathematica’yı mantıklı bir sistemin bir göstergesi olarak görürler.
Kuşkusuz, Principia bazı devrimci içerikler içeriyordu, ancak bilim adamları anlamakta zorlandılar. Dönemin bilginlerinin çoğu bunu algılayamadı. Bunlar arasında Newton’un en büyük çağdaşlarından ikisi olan Leibniz ve Huygens yer alıyor. Dünyada o zaman bu kadar yüksek bir seviyede matematik okuyan az sayıda insan vardı. Ve iş çok teorik görünüyordu, gerçek dünyada uygulanması zor görünüyordu. Bununla birlikte, Principia zamanla, özellikle birinci ve üçüncü kitaplar olmak üzere, sadakatinin birkaç testine dayanmış ve geçti.
Sir Isaac Newton tarafından sağlanan gösterişli açıklamalar, matematiğin bilim üzerine ışığının karanlıkta kalmasına kadar yayılmasına yardımcı oldu. Dolayısıyla Kuşkusuz, Principia bilim tarihinin en önemli ve devrimci eserlerinden biridir.
İlginizi Çekebilir